Awake!

Ceramic, Pigment
  |  
  |   $1,110

“Awake to our experiences, present for our lives, awake, awake, like Otter, awake!”

-Terresa White